Sve potrebne informacije za privatne iznajmljivače o poslovanju u uvjetima pandemije COVID-19:

 

Turistička zajednica Općine Trpanj

   Žalo 7, 20250 Trpanj

  +385.20.743.433

   tzo-trpanj@du.t-com.hr