Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. i članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/2022), članka 27. Statuta TZO Trpanj ( Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije broj 5., od 28.04.2020.godine), te odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Trpanj o raspisivanju natječaja za direktora/direktoricu donesenoj na svojoj 05. sjednici dana 14. svibnja 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice općine Trpanj raspisuje dana 16.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice općine Trpanj
broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž),
na mandantno razdoblje od 4 godine (ugovor na određeno) uz puno radno vrijeme

 

Dokument možete preuzeti ovdje:

Turistička zajednica Općine Trpanj

   Žalo 7, 20250 Trpanj

  +385.20.743.433

   tzo-trpanj@du.t-com.hr