Pokud slovo Trpanj pochází ze slovesa "trpjeti" (trpět), pak obyvatelé tohoto místa již v jeho prvopočátcích museli trpět i proto, že jim příroda nedala dostatek kypré, úrodné země a rozlehlé roviny, na které by s úspěchem mohli rozvíjet svou zemědělskou činnost.

 

Museli těžce trpět při pohledu na neúrodná pole plná skal a chudých škrapů, které jim uzavřely vesničku ze severní strany, a z jižní strany se v bezprostřední blízkosti vypínají vysoké kopce.

Možná je jméno Trpanj řeckého původu a znamená srp, neboť útesy, které se vypínají z moře a chrání jeho přístaviště, skutečně připomínají srp.

Turistické sdružení Obce Trpanj

   Žalo 7, 20250 Trpanj

  +385.20.743.433

   tzo-trpanj@du.t-com.hr